Psykoterapi • Rådgivning • Handledning • Konsultation
TjänsterKontakt

Tjänster
  • Psykodynamiskt inriktad psykoterapi för vuxna, ungdomar och barn
  • Krisbearbetning
  • Rådgivande samtal med föräldrar
  • Handledning och konsultation för personal som arbetar med föräldrar, barn och ungdomar

Psykoterapi för vuxna

Ibland reagerar vi vuxna med känslor som kan vara svåra att hantera på egen hand. Det kan vara ångest, depression eller relationsproblem. Vi kan hamna i livskriser eller vara med om svåra upplevelser. Vårt samhälles krav på prestation kan skapa känslor av otillräcklighet, stress och utmattning.
 
I samtal och i dialog med en psykoterapeut finns möjlighet att under en kortare eller längre period skapa ett utrymme för tankar och känslor. Genom att på så sätt kunna hitta nya perspektiv och lära känna sig själv skapas en större frihet att påverka sitt liv och sina relationer.

Psykoterapi för ungdomar

Du som är ung kanske har känslor, tankar och fantasier som väcker oro. Ibland kan de påverka livet, vara svåra att stå ut med och hindra dig i din vardag.

Ungdomstiden är en brytningstid och det kan kännas besvärligt att lämna barndomen och bli vuxen. Känslor av skam, ångest är lättväckta och många kan uppleva känslor av utanförskap, ensamhet och svårigheter med relationer till kompisar och föräldrar. Ibland kan ångesten uttrycka sig som ätstörning eller självskadebeteende.

Tillsammans med en psykoterapeut får du i samtal och dialog under en kortare eller längre period möjlighet att förstå och sätta ord på dina tankar och känslor. Genom att lära känna dig själv kan du få en större frihet att påverka ditt liv och dina relationer.

Psykoterapi för barn

Barns problem kan ta sig uttryck som rädslor, klängighet, mardrömmar, bråkighet eller koncentrationssvårigheter.
För barnet är det ett sätt att visa att något inte riktigt är bra.
Ofta är svårigheterna övergående och som förälder hittar man sätt att hjälpa sitt barn.
Ibland fortsätter svårigheterna och omgivningen kanske också reagerar på barnets problem. I detta läge kan det vara att lätt att som förälder känna att man har hamnat i en låst situation. Det är då som professionell hjälp kan behövas.

Rådgivande samtal för föräldrar

Är du orolig för ditt barn eller tonåring?
Barn och tonåringar har en mängd olika sätt att visa att de inte mår bra.
Som förälder är det lätt att känna sig hjälplös och otillräcklig, det kan vara svårt att veta hur man ska kunna hjälpa till. Det är lätt att fastna i mönster som kan vara svåra att ta sig ur på egen hand och då kan det vara bra att få ventilera sina tankar med en psykoterapeut för att hitta nya vägar.